Home » Ziekenhuizen » St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) » St. Antonius Ziekenhuis (Woerden)

St. Antonius Ziekenhuis (Woerden)

Over het Zuwe Hofpoort
Het Zuwe Hofpoort Woerden is een ziekenhuis in Woerden. De Sint Maartenskliniek heeft een vestiging in het gebouw van het Ziekenhuis en er is een apotheek in het gebouw gevestigd. Ook is er een zogenaamde zorgpassage met winkels die patiënten van het ziekenhuis mogelijk nodig hebben, een restaurant, een kinderopvang en een slaapcentrum voor de diagnose en behandeling van slaapproblemen.

Op bijna alle terreinen is specialistische kennis aanwezig in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Voor specifieke expertise werkt het ziekenhuis nauw samen met andere medische centra in de regio.

Toekomst ziekenhuis
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis blijft een belangrijke locatie. Eind 2017 verhuist de kliniek en blijft er vanaf 2018 in Woerden een brede polikliniek met alle specialismen. U kunt daar terecht voor diagnoses, controles, nazorg, functieonderzoek en bepaalde soorten dagbehandelingen. De belangrijkste verandering is dat u voor een opname (dat wil zeggen een behandeling waarvoor u in het ziekenhuis moet overnachten) vanaf 2018 naar Utrecht of Nieuwegein gaat.

Geschiedenis
In 1923 werd het eerste (Rooms Katholiek) ziekenhuis in Woerden geopend. Het ziekenhuis was vooral bedoeld voor de verpleging van minder vermogende patiënten die aan cholera leden. Het werd gestart met zes zusters, waaronder twee gediplomeerde verpleegsters.

Al snel werd duidelijk dat naast dit Ziekenhuis een tweede Algemeen Ziekenhuis gewenst werd.
‘Het Ziekenhuis Woerden’ aan de Meeuwenlaan werd in 1926 geopend met 9 bedden.

In 1954 bouwde het Rooms Katholiek Ziekenhuis een nieuw ziekenhuis aan de Utrechtsestraatweg. Het kreeg de naam ‘Ope Dei’.

Na diverse uitbreidingen bleven beide ziekenhuizen toch kampen met ruimtegebrek. Dit werd veroorzaakt door de groei van de bevolking en van de medische kennis. Om de gevolgen hiervan op te kunnen vangen, was een fusie tussen de twee bestaande ziekenhuizen noodzakelijk.
In 1970 kwam de fusie tot stand. De afdelingen chirurgie, interne en kindergeneeskunde werden aan de Utrechtsestraatweg geconcentreerd en de afdeling psychiatrie aan de Meeuwenlaan.

Haal je Medische Gegevens op bij dit Ziekenhuis

Haal jouw gegevens op bij ziekenhuizen, klinieken, huisartsen, apotheken en GGZ-instellingen.
Via Drimpy zijn jouw medische gegevens in één volledig overzicht​ altijd bij de hand.

Meer informatie over St. Antonius Ziekenhuis (Woerden)

Hieronder is meer informatie, zoals kenmerken, contactgegevens, kwaliteitsindicatoren en wachttijden van St. Antonius Ziekenhuis (Woerden) te vinden. Deze informatie is door Drimpy met grote zorgvuldigheid verzameld. De wachttijden worden door dit ziekenhuis zelf bijgehouden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert en verzamelt de wachttijden. Wij halen vervolgens deze gegevens 2-wekelijks automatisch op. Bekijk ze hier of via “Zoek Ziekenhuis Wachttijden en Zoek Kliniek Wachttijden“.