Home » Ziekenhuizen » Erasmus MC

Erasmus MC

Erasmus MC Zichtbaar Beter

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij hun werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat ze -samen met hun partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.

Hun missie

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

Hun diepste overtuiging is dat ze de zorg beter kunnen maken en gezonde mensen zo lang mogelijk gezond willen houden. Gedreven en nuchter zijn ze daarom altijd op zoek naar vernieuwing, naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. Maar innoveren alleen is geen doel op zich. Door te innoveren, willen ze de gezondheidszorg vooruit helpen. Professionals die hier zijn opgeleid, verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch handelen, zodat patiënten en mensen met een zorgvraag hier optimaal van profiteren. Innoveren en goede bejegening gaan bij het Erasmus MC hand in hand. Hun visie geeft een ambitieus beeld van wat het Erasmus MC in 2018 wil zijn en wat hun meerwaarde is:

Hun visie
Het Erasmus MC is erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

Zichtbaar Beter

De dingen die ze doen, willen ze als Erasmus MC zichtbaar beter doen. Ze werken hard aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. En maken voor hun patiënten, studenten en andere belanghebbenden zichtbaar wat ze doen en waarin ze excelleren. Samen de gezondheidszorg zichtbaar beter maken.

Kernwaarden

Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de basisprincipes van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemend zijn in het Erasmus MC kan bijvoorbeeld alleen als je dat verantwoordelijk en in verbinding doet.

Hun ambities en doelen

Zij werken vanuit hun missie aan het realiseren van visie en ambities. Keuzes maken is daarbij noodzakelijk. Daarom hebben ze ambities en doelen gesteld die ze de komende vijf jaar willen bereiken. Deze geven focus en richting aan hun handelen.

Haal je Medische Gegevens op bij dit Ziekenhuis

Haal jouw gegevens op bij ziekenhuizen, klinieken, huisartsen, apotheken en GGZ-instellingen.
Via Drimpy zijn jouw medische gegevens in één volledig overzicht​ altijd bij de hand.

Meer informatie over Erasmus MC

Hieronder is meer informatie, zoals kenmerken, contactgegevens, kwaliteitsindicatoren en wachttijden van Erasmus MC te vinden. Deze informatie is door Drimpy met grote zorgvuldigheid verzameld. De wachttijden worden door dit ziekenhuis zelf bijgehouden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert en verzamelt de wachttijden. Wij halen vervolgens deze gegevens 2-wekelijks automatisch op. Bekijk ze hier of via “Zoek Ziekenhuis Wachttijden en Zoek Kliniek Wachttijden“.


Naam: Erasmus MC
Organisatie: Erasmus Medisch Centrum
Soort Ziekenhuis: Universitair
Type Locatie: Hoofd Locatie Ziekenhuis

Aantal Bedden: 1350
Aantal Medewerkers: 11031
Medisch Specialisten: 732

44 Vakgroepen & Specialismes
AllergologieAnesthesiologieApotheekBekkenbodemcentrumMammapoliCardiologieChirurgieOncologieDermatologieDiabetespoliDiëtetiekEndocrinologieFysiotherapieGeriatrieGipskamerGynaecologieHartfunctieHematologieIntensive CareKaakchirurgieKeel-, neus-, en oorziekten (KNO)Klinische GeneticaNeurofysiologieLonggeneeskundeMaag-, Darm- en LeverziektenInfectieziektenMS-polikliniekNefrologieNeurochirurgieNeurologieOogheelkundeOrthopediePathologiePijncentrumPsychiatriePsychologieRadiologieNucleaire GeneeskundeReumatologieRevalidatiegeneeskundeSpoedeisende hulp (SEH)UrologieVaatchirurgieVerloskunde

Aantal verrichtingen met wachttijden: 0 verrichtingen
Gemiddelde wachttijd bij dit ziekenhuis: dagen
Meest recente peildatum wachttijden: 24-02-2024

De kortste wachttijd is dagen voor de verrichting(en)

De langste wachttijd is dagen voor de verrichting(en)

Alle vestigingen van deze ziekenhuis organisatie:
Hoofd locatie: Erasmus MC

Bezoekadres Ziekenhuis
Dr. Molewaterplein 40
3015GD Rotterdam
Nederland

Postadres Ziekenhuis
Postbus 2040, 3000 CA  Rotterdam , Nederland

Telefoon: 010-7040704
Email: patienteninformatie@erasmusmc.nl
Telefoon Cliëntenraad: 010-70 33930
Email Cliëntenraad: clientenraad@erasmusmc.nl
Email Klachtenraad: klachtenopvang@erasmusmc.nl
Website: http://www.erasmusmc.nl


Samenwerkende Partners
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)
Havenziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
LUMC
Regionaal Overleg Acute Zorg
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Radboudumc
UMC Utrecht
VUmc
MUMC+
UMCG
TweeSteden Ziekenhuis
Hagaziekenhuis
Albert Schweitzerziekenhuis

Patiënttevredenheid NVZ
Cijfer: 8.1 (2015)
Cijfer: 8.1 (2016)

Prijzen & Awards
85e 'Beste ziekenhuis van Nederland' - Wegwijs
89e 'Beste ziekenhuis van Nederland' - Elsevier
62e 'Beste ziekenhuis van Nederland' - AD
49e 'Beste ziekenhuis van Nederland' - ZorgkaartNederland & Independer
the International Association of Parkinsonism and Related Disorders (IAPRD)

Kwaliteitskeurmerken
Darmstoma Zorgwijzer
Roze lintje borstkanker
Smiley voor dagbehandeling - brons
Smiley voor kinderafdeling - brons
Spataderkeurmerk
Urinestoma Zorgwijzer
Vaatkeurmerk
Zorg voor borstvoeding
CCKL-accreditatie laboratorium
GMP-Z voor ziekenhuisapotheek
HKZ-certificaat Dialysecentra
HKZ-certificaat hemofiliebehandelcentra
ISO 15189 laboratorium
JACIE-accreditatie voor stamceltransplantatie
NIAZ-accreditatie ziekenhuis
Predicaat Klompvoetcentrum Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)

Wij doen ons uiterste best om de correcte en meest recente informatie hier weer te geven. Maar wij kunnen hierop geen garantie geven. Periodiek controleren wij de gegevens van alle ziekenhuizen in Nederland op juistheid.

Deze ziekenhuis pagina is nog niet geclaimd. Zie je hier iets dat niet klopt en ben je werkzaam bij Erasmus MC? Of ben je op een andere manier sterk verbonden aan dit ziekenhuis? Neem dan contact met ons op en claim deze pagina om de hier getoonde gegevens aan te passen en/of aan te vullen met extra informatie.