Home » Nieuws & Blog » Drimpy in de running om als eerste klaar te zijn voor Medmij

Drimpy in de running om als eerste klaar te zijn voor Medmij

Drimpy zit in eerste groep kandidaten om officieel deelnemer MedMij te kunnen gaan worden binnen het Medmij afsprakenstelsel. Drimpy is als PGO sinds 2011 op de markt op patiënten te helpen regie te voeren en krijgen over de medische gegevens.

Het kandidaat deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en Drimpy en betekent niet dat zij automatisch deelnemer van MedMij worden. Drimpy heeft kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij en zijn als koploper nu bezig om aan te tonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft Drimpy dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze officieel deelnemer mogen worden. Omdat Drimpy als koploper nou eenmaal graag voor loopt op de troepen, is Drimpy alles op alles aan het zetten om mogelijk zelfs de eerste deelnemer van MedMij te kunnen gaan worden.

Medmij is een afsprakenstelsel bedoelt om gegevens uitwisseling tussen professionals en patiënten in juiste banen te leiden. Medmij heeft als doelstelling patiënten inzicht, regie en eigenaar te maken van zijn of haar medische gegevens. Drimpy draagt de ontwikkeling van Medmij sinds de start een warm hart toe.

‘Het is fijn om te zien hoe de patiëntenfederatie, VWS, Nictiz en VZVZ hun nek hebben uitgestoken om met patiënten, leveranciers en zorgaanbieders tot een wereldwijd uniek afsprakenstelsel te komen’ ~ Arnold Breukhoven – Chief Drimpy & Founder

Het Medmij afsprakenstelsel is de basis om de zorg via veilige uitwisseling van gegevens in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Drimpy is blij dat hun rol als koploper van de afgelopen jaren positief blijft bijdragen.